ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

Company Profile
Our Brand
COMPANY PROFILE
บริษัท เอ็ช.ที. (กรุงเทพฯ) เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยนายตรงและนางน้อย เอี่ยมสถาพร ในระยะแรก บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ PVC นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ PVC ยี่ห้อ “ดี-พลาสต์” (D-PLAST) แก่บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด หรือปัจจุบันภายใต้ยี่ห้อ “SCG” โดยบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด หนึ่งในบริษัทเครือซีเมนต์ไทย จำกัด หรือ SCG ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการจัดจำหน่ายท่อและอุปกรณ์ข้อต่อประเภทอื่นๆ เช่น PE, PB, PP-R, PP-BROWN, GSP, BSP รวมทั้งอุปกรณ์ประปาทั่วไปอีกมาก ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

ปัจจุบัน นอกเหนือจากระบบประปาทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดจำหน่ายท่อและอุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรม ระบบงานร้อยสายโทรศัพท์ และระบบการเกษตร การชลประทาน โดยเฉพาะระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม (Thermoplastic Industrial Piping Systems) เพื่อใช้ในงานระบบน้ำดี น้ำเสีย เคมีภัณฑ์ และงานรับแรงดันสูง ในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น

ประกอบด้วย
• UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride)
• CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride)
• PE (Polyethylene)
• PB (Polybutylene)
• PP (Polypropylene)
• PP-H (Polypropylene Homopolymer)
• PVDF (Polyvinyllidene Fluoride)

ทั้งนี้สินค้าต่างๆ ได้จำหน่ายภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ อาทิ
• TIS (Thai Industial Standard)
• ASTM (American Society for Testing and Materials)
• BS (British Standard Institution)
• DIN (Deutsche Industrial Norms)
• JIS (Japanese Industrial Standard)

VISION
บริษัทฯ มีเจตนารมย์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายท่อ อุปกรณ์ข้อต่อ และวาวล์ที่มีสินค้าครบทุกระบบมากที่สุด มีความพร้อมในสินค้ามากที่สุด โดยยึดมั่นในสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งการให้การบริการและให้คำแนะนำจากบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ในราคาที่ยุติธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ภายใต้วิสัยทัศน์
"ครบทุกระบบ ครบความต้องการ งานท่ออุปกรณ์วาวล์"