ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ADDRESS : 29 ถนนเฉลิมเขตยุคล2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
TEL : 02-224-3830 (8 คู่สาย), 087-352-1100, 087-352-0033
087-352-3366, 087-352-6699
FAX : 02-225-2905-6
EMAIL : htbkk@htbangkok.com