ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

SCG (เอสซีจี)
    - ท่อ PVC สำหรับระบบประปาและระบายน้ำ
   - ท่อ PVC ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
   - ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)
   - ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
     (สีขาว)JIS

   - ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสาย โทรศัพท์
     (สีขาว) BS

   - ท่อ PVC สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร
   - ท่อ PP-R สำหรับระบบประปาน้ำร้อน
   - ท่อ PVC ตราเสือ
   - ท่อ PVC OK PLUS
   - ท่อ PE เกษตร
   - ท่อ CPVC
   - น้ำยาประสานท่อ PVC
   - บอลวาวล์ PVC
   - รางน้ำฝน PVC ตราโอเค
UHM (ยูเอชเอ็ม)
   - ท่อ PB
   - ท่อ PE
   - ท่อ PP
   - ท่อ PP-R SLYM
   - ท่อ PP-R WEFATHERM
   - ท่อ PP-BROWN
   - ท่อ NEODRAIN
   - มาตรวัดน้ำ THAI AICHI รุ่น MBA
   - มาตรวัดน้ำ THAI AICHI รุ่น MBA-p
   - มาตรวัดน้ำ THAI AICHI รุ่น MT-EX-D
   - มาตรวัดน้ำ THAI AICHI รุ่น LXLG
   - มาตรวัดน้ำ THAI AICHI รุ่น P150,P200
   - รัดแยก
   - ปะกับซ่อมท่อ
   - ชุดขาตั้งมาตร
THAI ASIA (ไทย-เอเชีย)
    - ท่อ HDPE สำหรับส่งน้ำ
    - ท่อ HDPE สำหรับร้อยสายไฟฟ้า
    - ท่อ HDPE TAP KORR
    - ท่อ HDPE K-BLE TAP
    - ท่อ HDPE Q1
THAI GOW GAI (ไทยก้าวไกล)
   - ท่อ HDPE
   - ท่อ HDPE สำหรับร้อยสายไฟฟ้า
THAI PP-R (ไทย พีพี-อาร์)
   - ท่อ PP-R
   - ท่อ PP-R (GREAN PIPE)
SYLER (ไซเลอร์)
   - ท่อเหล็กบุพีอี SYLER
   - ท่อ XYLENT
FIREX
   - ท่อเหล็กดับเพลิง FIREX
SAMCHAI
   - ท่อเหล็ก
MITR STEEL
   - ท่อเหล็ก
CHINDASOOK GROUP
   - มาตรวัดน้ำ ASAHI
   - มาตรวัดน้ำ SANWA
   - ก๊อกบอลชุบขาว SANWA
   - ก๊อกบอลสนามชุบขาว SANWA
   - ก๊อกบอลสนามกุญแจชุบขาว SANWA
   - ก๊อกบอลแฟนซี SANWA
   - มินิก๊อกบอล SANWA
   - สวิงเช็ควาวล์ทองเหลือง SANWA
   - สปริงเช็ควาวล์ทองเหลือง SANWA
   - บอลวาวล์ทองเหลืองชุบขาว SANWA
   - มินิบอลวาวล์ ผผ. SANWAA
   - มินิบอลวาวล์ ผม. SANWA
   - มินิบอลวาวล์ มม. SANWA
   - มินิบอลวาวล์ ผผผ. SANWA
   - มินิบอลวาวล์ ผมผ. SANWA
   - ประตูน้ำ SANWA
   - ลูกลอย SANWA
   - สินค้า ATACO
   - สินค้า RAMBO
   - สายชำระ SANWA
   - มาตรวัดน้ำ DRAGO
KNACK
   - Drainage Product
   - Cast Iron Soil Pipes & Fitting
   - Pipe Hangers & Supports
   - Manhole Cover
วิธีต่อท่อและอุปกรณ์
     - ท่อ PVC สีฟ้า ปลายเรียบ
    - ท่อ PVC สีฟ้า แหวนยาง
    - ท่อ PVC สีขาว (วิธีการดัดท่อ)
    - ท่อ UPVC , CPVC
    - ท่อ PE โดยใช้อุปกรณ์ แบบสวมอัด
        (Compression Fitting)
    - ท่อ PE โดยใช้อุปกรณ์ แบบเชื่อม
        (Butt Weld Fitting)
    - ท่อ PB โดยใช้อุปกรณ์ แบบสวมล็อด
        (Grab Lock Fitting)
    - ท่อ PB โดยใช้อุปกรณ์ แบบเชื่อมสอด
        (Socket Fusion Fitting)
    - ท่อ PP โดยใช้อุปกรณ์ แบบ Mechanical
        Joint Fitting
    - ท่อ PP-BROWN โดยใช้อุปกรณ์ แบบ Smart
        Lock Fitting
    - ท่อ PP-R โดยใช้อุปกรณ์ แบบเชื่อมสอด
        (Socket Fusion Fitting) ยี่ห้อ ตราช้าง
    - ท่อ PP-R โดยใช้อุปกรณ์ แบบเชื่อมสอด
        (Socket Fusion Fitting) ยี่ห้อ ไทยพีพี-อาร์
    - ท่อ PP-R โดยใช้อุปกรณ์ แบบสลิมล็อค
        (Slym Lock Fitting)
    - ท่อ PP-R โดยใช้อุปกรณ์ แบบ Electro Fusion
        Fitting (E.F.)
    - ท่อ Syler
    - ท่อ Syler แบบ Grooved Coupling
    - ท่อเหล็กหล่อ แบบปลอกรัด
    - ท่อเหล็กหล่อ แบบปากระฆัง
    - ท่อเหล็กหล่อ แบบหน้าจาน
มาตรฐานปริมาณการใช้น้ำยาประสานท่อ PVC
    และน้ำยาทำความสะอาดท่อ PVC ตราช้าง
วิธีการเชื่อมท่อ PVC โดยใช้เครื่องเป่าลมร้อน
การซ่อมแซมรูรั่วหรือรอยแตกของท่อ PVC,
    HDPE สำหรับขนาด 4 " ขึ้นไป
วิธีการต่อท่อแยกโดยใช้เครื่องมือเจาะท่อภาย
    ใต้แรงดันน้ำ
วิธีการต่อท่อโดยใช้ยีโบลท์สำหรับท่อ PVC
มาตรฐานอัตราบรรทุกท่อ PVC ตราช้าง
ตารางแสดงระยะเวลาเชื่อมท่อ HDPE
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ PE ม้วน
การซ่อมแซมรูรั่วท่อ PP-R
การเชื่อมข้อต่ออานม้า สำหรับท่อ PP-R
วิธีการติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2" - 6"