ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อเหล็กหล่อแบบปากระฆัง
Applicaion : เป็นท่อระบายน้ำทิ้ง น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร
Brand : KNACK
Standard : มอก.533-2530
Color : สีเทาเคลือบผิวด้วยยางมะตอย
Length : 1' , 2' , 3', 4', 5', 6', 10'
DIMENSION IN MM.
ขนาด OD A M J Y T S R F N L
IN MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. Feet.
2 50 77.7 69.8 60.5 63.5 4.8 4.6 9.4 19.0 17.5 1-10
3 80 106.4 98.6 88.9 69.8 6.4 6.4 10.9 20.6 19.0 1-10
4 100 131.8 124.0 114.3 76.2 6.4 6.4 10.9 22.4 20.6 1-10
6 150 182.6 174.8 165.1 76.2 6.4 6.4 10.9 22.4 20.6 1-10
8 200 241.3 228.6 218.9 88.9 7.9 8.6 15.0 30.2 28.4 1-10
10 250 295.1 282.7 273.0 88.9 9.4 10.2 16.5 30.2 28.4 1-10
12 300 349.2 333.5 323.8 108.0 904 10.2 16.5 36.6 35.1 1-6
STANDARD FOR TIS 533-2530 TIS 604 ASTM A74-75 WW-P-401 E
HUB AND SPIGOT CAST IRON SOIL PIPE AND FITTING
EXTRA HEAVY (XH)