ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ CPVC มาตรฐาน DIN
Applicaion : ใช้เป็นท่อในงานอุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ และเซมิคอนดัคเตอร์ , อุตสาหกรรมอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์, อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมในระบบบำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมทั่วไป
Brand : +GF+
Standard : DIN 8079 / 8080
Color : +GF+
Length : 5 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 90 °C ( 32 °F –194 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and salts
Not Recommended For : Aromatic hydrocarbon, Ketones, Esters, Chlorinated hydrocarbon
Nominal Size Outside Diameter
(mm)
Wall Thickness (mm) & PRESSURE RATING (BAR@20°C / 82°C)
SERIES 4 - PN 10 SERIES 5 - PN 16
(10 BAR) / (2.5 BAR) (16 BAR) / (4 BAR)
mm min max min max min max
20 20 20.2 - - 1.5 1.9
25 25 25.2 1.5 1.9 1.9 2.3
32 32 32.2 1.6 2.0 2.4 2.9
40 40 40.2 1.9 2.3 3.0 3.5
50 50 50.2 2.4 2.9 3.7 4.1
63 63 63.2 3.0 3.5 4.7 5.4
75 75 75.3 3.6 4.2 5.6 6.4
90 90 90.3 4.3 5.0 6.7 7.6
110 110 110.3 5.3 6.1 8.2 9.3