ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ ลูกฟูก EFLEX
Applicaion : ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
Brand : BTC
Color : ดำ
Length : ม้วนละ 30 , 50 , 100 , 200 , 300 เมตร ขึ้นกับขนาดของท่อ
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F – 140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and weak solvents
Not Recommended For : Oxidising acids, halogens
ขนาดท่อ ( ประมาณ ) เส้นผ่าศูนย์กลางภาย
นอกท่อ (mm.)
เส้นผ่าศูนย์กลางภาย
ในท่อ (mm.)
น้ำหนักโดยประมาณ
กก/ม.
ความยาวต่อขด
( เมตร )
ขนาดมาตรฐานของขด
กว้าง x สูง ( เมตร )
นิ้ว มม.
1 30 40 30 0.25 300 1.2 x 0.55
2 50 65 50 0.40 200 1.6 x 0.65
3 80 105 80 0.85 100 1.8 x 0.70
4 100 130 100 1.20 100 2.0 x 0.75
5 125 160 125 1.50 50/100 1.7 x 1.1 / 2.15 x 1.0
6 150 190 150 2.10 50 1.8 x 1.2
8 200 250 200 3.60 30 2.3 x 1.2