ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ HDPE ลูกฟูก K-BLE TAP
Applicaion : ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
Brand : TAP
Standard : DIN 16961 PART 1
Color : สีดำคาดสีส้ม
Length : ท่อนละ 6 เมตร หรือม้วนละ 50เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and weak solvents
Not Recommended For : Oxidising acids, halogens
Nominal Diameter
DN/ID
(mm.)
Outside Diameter
OD
(mm.)
Inside Diameter
ID
(mm.)
Piece : 6 m. Coiled : 50 m.
Minimum Ring
Stiffness
S R24h.
Weight
W
(Kg./m. pipe)
Minimum Ring
Stiffness
S R24h.
Weight
W
(Kg./m. pipe)
4 (100) 120 100 » 63.0 KN/m2. 0.68 » 63.0 KN/m2. 0.75
6 (150) 175 150 » 63.0 KN/m2. 1.31 » 31.5 KN/m2. 1.55
8 (200) 235 200 » 31.5 KN/m2. 1.87 - -
หมายเหตุ:
1. DN = ชื่อขนาด ( Nominal Diameter )
2. OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : มม. ( Outside diameter : mm.)
3. ID = เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : มม. (Inside diameter : mm.)
4. W = น้ำหนักท่อต่อเมตร : กก./ม. ( Weight per meter of pipe : kg/m.)
5. ค่าความต้านทานต่อแรงกดของท่อ อ้างอิงตามมาตรฐาน DIN 16961-1 โดยถูกออกแบบให้มีค่าระดับชั้นความต้านทานแรงกด S R24h. » 63 KN/m2. และ S R24h. » 31.5 KN/m2. ( The pipe stiffness refers to standard : DIN 16961-1 : Minimum Ring Stiffness S R24h. » 63 KN/m2. และ S R24h. » 31.5 KN/m2.)
6. คุณสมบัติท่อ K-BLE TAP เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน EN 50086-2-4 สำหรับท่อร้อยสายฝังใต้ดิน ( Properties of K-BLE TAP pipe refers to standard EN - 50086-2-4 for conduit systems buried underground )
7. ค่าความต้านทานต่อแรงกดและน้ำหนักท่อ เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ ( Pipe Minimum Ring Stiffness and weight of pipe base on calculation )
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต ( We reserve amendments of measures for improvements and adjusts to the level of technique.)