ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ HDPE ลูกฟูก TAP KORR
Applicaion : ใช้เป็นท่อระบายน้ำ และระบายน้ำใต้ดิน
Brand : TAP
Standard : DIN 16961 PART 1
Color : สีดำคาดสีเขียว 1 เส้น
Length : ท่อนละ 6 เมตร หรือม้วนละ 50เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and weak solvents
Not Recommended For : Oxidising acids, halogens
ท่อระบายน้ำ แทพคอร์ : ชนิดไม่รับแรงดัน
Nominal Diameter
DN/ID
(mm.)
Outside Diameter
OD
(mm.)
Inside Diameter
ID
(mm.)
Weight
W
(Kg./m. pipe)
100 120 100 0.68
150 175 150 1.31
200 235 200 1.87
300 350 300 6.00
400 469 400 11.50
500 588 500 17.00
600 706 600 26.00
หมายเหตุ:
1. DN = ชื่อขนาด ( Nominal Diameter )
2. OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : มม. ( Outside diameter : mm.)
3. ID = เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : มม. (Inside diameter : mm.)
4. W = น้ำหนักท่อต่อเมตร : กก./ม. ( Weight per meter of pipe : kg/m.)
5. ค่าความต้านทานต่อแรงกดของท่อ อ้างอิงตามมาตรฐาน prEN 13476-1 โดยถูกออกแบบให้มีค่าระดับชั้นความต้านทานแรงกดเท่ากับ SN 8 มีค่า » 8 กิโลนิวตัน / ตร.ม.
( The pipe stiffness refers to standard : prEN 13476 Part 1 : Nomial Stiffness Class SN 8 » 8 KN/m2)
6. ค่าระดับชั้นความต้านทานแรงกดและน้ำหนักท่อ เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ ( Pipe Nominal Stiffness Class and weight of pipe base on calculation. )
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต ( We reserve amendments of measures for improvements and adjusts to the level of technique.)
ท่อระบายน้ำใต้ดิน แทพคอร์
Nominal Diameter
DN/ID
(mm.)
Outside Diameter
OD
(mm.)
Inside Diameter
ID
(mm.)
Weight of pipe
W
(Kg./m. pipe)
Circumferential
Perforated
Pipe(No.of Slots)
Perforation area
Per liner meter of pipe
(mm.2/m. pipe)
100 120 100 0.68 Half / ( 4 Slots ) 10700
Full / ( 6 Slots ) 11000
150 175 150 1.31 Half / ( 4 Slots ) 8500
Full / ( 6 Slots ) 12700
หมายเหตุ:
1. DN = ชื่อขนาด ( Nominal Diameter )
2. OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : มม. ( Outside diameter : mm.)
3. ID = เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : มม. (Inside diameter : mm.)
4. W = น้ำหนักท่อต่อเมตร : กก./ม. ( Weight per meter of pipe : kg/m.)
5. ท่อถูกออกแบบให้มีความต้านทานต่อแรงกด อ้างอิงมาตรฐาน : ( Pipe stiffness designed refers to standard: )
  - DIN 16961 Part 1 โดยมีความสามารถขั้นต่ำในการทนต่อแรงกด S R24h. มีค่า »63 KN./m2 (DIN 16961 Part 1 : Minimum Ring Stiffness S R24h. » 63 KN./m2.)
  - prEN 13476 Part 1 โดยมีค่าระดับชั้นความต้านทานแรงกดเท่ากับ SN 8 มีค่า » 8 KN./m2. (prEN 13476 Part 1 : Nominal Stiffness Class SN 8 » 8 KN./m2.)
6. ขนาดมิติร่องเจาะ 1.4 มม. * 17.3 มม. และ 1.4 มม. * 25 มม. โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน AS 2439/1-1981 , ASTM D 2729-85 , BS 4962-1982 , DIN 1187 และ DIN 4262 Part 1 Type D ( Dimension of slot 1.4mm. x 17.3mm. and 1.4mm. x 25mm. refers to standard AS 2439/1-1981 , ASTM D 2729-85 , BS 4962-1982 , DIN 1187 และ DIN 4262 Part 1 Type D )
7. ค่าระดับชั้นความต้านทานแรงกดและน้ำหนักท่อ เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ ( Pipe Nominal Stiffness Class and weight of pipe base on calculation. )
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต ( We reserve amendments of measures for improvements and adjusts to the level of technique.)