ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ ลูกฟูก NEODRAIN
Applicaion : ใช้เป็นท่อระบายน้ำใต้ดิน
Brand : NEODRAIN ( UHM GROUP )
Color : ดำ
Length : ท่อนละ 6 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F – 140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and weak solvents
Not Recommended For : Oxidising acids, halogens
ขนาดท่อรุ่น SD เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
Inner Dia. (mm.)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
Outer Dia. (mm.)
น้ำหนัก
Weight (g/m)
ความยาว
Length (g/m)
มิลลิเมตร (mm.) นิ้ว (inch)
65 2.5 66.0 ± 0.5 78.0 ± 0.5 300.0 ± 12 6 ± 0.02
75 3.0 76.0 ± 0.5 90.0 ± 0.5 430.0 ± 15 6 ± 0.02
100 4.0 101.0 ± 0.5 118.0 ± 1.0 690.0 ± 22 6 ± 0.02
125 5.0 126.0 ± 0.5 146.0 ± 1.0 950.0 ± 33 6 ± 0.02
150 6.0 151.0 ± 0.5 170.0 ± 1.0 1170.0 ± 41 6 ± 0.02
200 8.0 202.0 ± 1.0 222.0 ± 1.0 1630.0 ± 57 6 ± 0.02