ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ PB สำหรับน้ำอุณหภูมิปกติ
Applicaion : ใช้ในงานประปาเป็นท่อน้ำดื่ม , น้ำใช้ ท่อในโครงการชลประทาน , ท่อเดินใต้น้ำ และระบบท่อน้ำร้อน
Brand : PBP ( UHM GROUP )
Standard : มอก. 910-2532
Color : สีดำ
Length : ท่อนละ 6 เมตร หรือ ม้วนละ 50 , 100 , 150 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดท่อ
Working Temperature : 0 °C – 48 °C ( 32 °F – 118 °F )
ขนาด
Normal Size
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอก

OUTSIDE
DIAMETER ( mm. )
ความหนาของผนังท่อ
WALL THICKNESS ( mm. )
ความยาว
LENGTH ( m. )
มิลลิเมตร
( mm. )
นิ้ว
( inch )
SDR 17
( 125 psi )
SDR 13.5
( 160 psi )
SDR 11
( 200 psi )
ม้วน
COIL
ท่อน
ROD
15 1/2 15.88 + 0.20 - - 1.57 + 0.25 - 6
20 3/4 22.23 + 0.20 - 1.65 + 0.25 2.03 + 0.25 150 6
25 1 28.58 + 0.25 - 2.11 + 0.25 2.59 + 0.25 150 6
40 1 1/2 41.28 + 0.30 - 3.05 + 0.30 3.76 + 0.38 100 6
50 2 53.98 + 0.30 - 3.99 + 0.38 4.90 + 0.48 50 6
65 2 1/2 72.85 + 0.36 - 5.41 + 0.64 6.63 + 0.79 50 6
80 3 88.70 + 0.40 5.23 + 0.64 6.58 + 0.79 8.08 + 0.97 50 6
100 4 114.07 + 0.46 6.71 + 0.81 8.46 + 1.02 10.39 + 1.24 50 6
150 6 168.00 + 0.56 9.91 + 1.19 12.47 + 1.50 15.29 + 1.73 - 6
200 8 218.09 + 1.98 12.88 + 1.49 16.23 + 1.83 19.92 + 2.19 - 6
หมายเหตุ:
1. SDR ( Standard Dimension Ratio ) หมายถึง อัตรส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ต่อความหนาผนังท่อ
    SDR ( Standard Dimension Ratio ) is defined as the ratio between pipe outside diameter and its wall thickness
2. SDR 17 = 125 psi , SDR 13 = 160 psi , SDR 11 = 200 psi ซึ่งเป็นแรงดันใช้งานปกติ
    SDR 17 = 125 psi , SDR 13 = 160 psi , SDR 11 = 200 psi ( Working pressure )