ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ PB สำหรับน้ำร้อน
Applicaion : ใช้ในงานประปาเป็นท่อน้ำดื่ม , น้ำใช้ ท่อในโครงการชลประทาน , ท่อเดินใต้น้ำ และระบบท่อน้ำร้อน
Brand : PBP ( UHM GROUP )
Standard : มอก. 910-2532
Color : สีเทา
Length : ท่อนละ 6 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 82 °C ( 32 °F – 180 °F )
ขนาด
Normal Size
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอก

OUTSIDE
DIAMETER ( mm. )
ความหนาของผนังท่อ
WALL THICKNESS ( mm. )
ความยาว
LENGTH ( m. )
มิลลิเมตร
( mm. )
นิ้ว
( inch )
SDR 11
( 200 psi )
ท่อน
ROD
15 1/2 15.88 + 0.20 1.57 + 0.25 6
20 3/4 22.23 + 0.20 2.03 + 0.25 6
25 1 28.58 + 0.25 2.59 + 0.25 6
40 1 1/2 41.28 + 0.30 3.76 + 0.38 6
50 2 53.98 + 0.30 4.90 + 0.48 6