ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ HDPE ชนิดร้อยสายไฟฟ้า
Applicaion : ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
Brand : TAP , PBP(UHM GROUP) , TGG
Standard : การไฟฟ้านครหลวง
Color : สีดำคาดส้ม
Length : ท่อนละ 6 เมตร หรือม้วนละ 50 , 100 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and weak solvents
Not Recommended For : Oxidising acids, halogens
ขนาด OD (mm.) HDPE CONDUIT CLASS I (PN 6) HDPE CONDOIT CLASS II (PN 4)
ID (mm.) T (mm.) W (Kg/m.) ID (mm.) T (mm.) W (Kg/m.)
20 16.4 1.8 0.11 - - -
25 21.4 1.8 0.14 - - -
32 28.0 2.0 0.20 28.4 1.8 0.18
40 35.4 2.3 0.29 36.0 2.0 0.25
50 44.2 2.9 0.44 46.0 2.0 0.31
63 55.8 3.6 0.69 58.2 2.4 0.49
75 66.4 4.3 0.98 69.2 2.9 0.68
90 79.8 5.1 1.39 83.0 3.5 0.98
110 97.4 6.3 2.08 101.6 4.2 1.46
125 110.8 7.1 2.66 115.4 4.8 1.88
140 124.0 8.0 3.34 129.2 5.4 2.32
160 141.8 9.1 4.35 147.6 6.2 3.04
หมายเหตุ:
1. OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : มม. ( Outside diameter : mm.)
2. ID = เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : มม. ( Inside diameter : mm.)
3. T = ความหนาผนังท่อ : มม. ( Wall Thickness : mm.)
4. W = น้ำหนักท่อต่อเมตร : กก./ม. ( Weight per meter of pipe : kg/m.)
5. น้ำหนักท่อได้จากการคำนวณ ( Weight per meter of pipe base on calculated.)
6. ท่อ main จะใช้ท่อ HDPE CONDUIT CLASS-I (HDPE CONDUIT CALSS-I shall be used to be main duct)
7. ท่อโค้ง 90° และท่อที่ติดตั้งบนพื้นจะใช้ท่อ HDPE CONDUIT CLASS-II (HDPE CONDUIT CLASS-II shall be used to be bends 90° and conduit installed above ground.)
8. ท่อร้อยสายไฟ HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวงและเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตท่อ HDPE DIN 8074 (HDPE CONDUIT PIPES are produced conforming to Metropolitan Electricity Authority (MEA.) engineering drawing specification and according to DIN 8074 a standard for HDPE pipes.)
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต ( We reserve amendments of measures for improvements and adjusts to the level of technique.)