ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ HDPE PE 100 ตราช้าง
Applicaion : ใช้เป็นท่อน้ำประปา , ท่อส่งน้ำทิ้งน้ำเสีย , ท่อในโครงการชลประทาน, ท่อส่งน้ำ
Brand : ตราช้าง
Standard : มอก. 982-2548
Color : ผนัง 3 ชั้น
ชั้นนอก - สีน้ำเงิน
ชั้นกลาง - สีดำ
ชั้นใน - สีขาว
Length : ม้วนละ 30 , 50 , 100 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and weak solvents
Not Recommended For : Oxidising acids, halogens
ขนาด มม.(นิ้ว) รับแรงดัน
(บาร์)
น้ำหนักม้วน
(กก.)
ความยาว / ม้วน
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอกเฉลี่ย (OD)
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายในเฉลี่ย (ID)
(มม.)
ความหนา
(มม.)
20 (1/2") 20 12.50 100 20+0.3 15.4+0.4 2.3+0.4
20 (1/2") 20 6.25 50 20+0.3 15.4+0.4 2.3+0.4
20 (1/2") 20 3.75 30 20+0.3 15.4+0.4 2.3+0.4
25 (3/4") 16 15.00 100 25+0.3 20.4+0.4 2.3+0.4
25 (3/4") 16 7.50 50 25+0.3 20.4+0.4 2.3+0.4
25 (3/4") 16 4.50 30 25+0.3 20.4+0.4 2.3+0.4
32 (1") 16 22.00 100 32+0.3 26+0.4 3.0+0.4
32 (1") 16 11.00 50 32+0.3 26+0.4 3.0+0.4
32 (1") 16 6.60 30 32+0.3 26+0.4 3.0+0.4