ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ HDPE PE 100 มาตรฐาน มอก. 982-2548
Applicaion : ใช้เป็นท่อน้ำประปา , ท่อส่งน้ำทิ้งน้ำเสีย , ท่อในโครงการชลประทาน, ท่อส่งน้ำ
Brand : TAP , PBP (UHM GROUP) , TGG , PS , AGROWPLAS , SR
Standard : มอก. 982-2548
Color : สีดำ , สีดำคาดฟ้า
Length : ท่อนละ 6 เมตร หรือม้วนละ 50 , 100 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and weak solvents
Not Recommended For : Oxidising acids, halogens
ขนาด OD PN 4 PN 6.3 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16 PN 20 PN 25
SDR 41 SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13.6 SDR 11 SDR 9 SDR 7.4
T W T W T W T W T W T W T W T W
16 - - - - - - - - - - - - 2.0 0.09 2.3 0.10
20 - - - - - - - - - - 2.0 0.12 2.3 0.13 3.0 0.16
25 - - - - - - - - 2.0 0.15 2.3 0.17 3.0 0.21 3.5 0.24
32 - - - - - - 2.0 0.20 2.4 0.23 3.0 0.28 3.6 0.33 4.4 0.39
40 - - - - 2.0 0.25 2.4 0.30 3.0 0.36 3.7 0.43 4.5 0.51 5.5 0.61
50 - - 2.0 0.32 2.4 0.37 3.0 0.45 3.7 0.56 4.6 0.67 5.6 0.79 6.9 0.95
63 - - 2.5 0.49 3.0 0.58 3.8 0.72 4.7 0.88 5.8 1.06 7.1 1.27 8.6 1.49
75 - - 2.9 0.68 3.6 0.83 4.5 1.02 5.6 1.25 6.8 1.48 8.4 1.78 10.3 2.12
90 - - 3.5 0.99 4.3 1.19 5.4 1.47 6.7 1.78 8.2 2.14 10.1 2.57 12.3 3.04
110 - - 4.2 1.44 5.3 1.79 6.6 2.19 8.1 2.64 10.0 3.18 12.3 3.82 15.1 4.55
125 - - 4.8 1.85 6.0 2.28 7.4 2.79 9.2 3.41 11.4 4.13 14.0 4.94 17.1 5.85
140 - - 5.4 2.34 6.7 2.86 8.3 3.50 10.3 4.27 12.7 5.14 15.7 6.19 19.2 7.35
160 - - 6.2 3.07 7.7 3.75 9.5 4.57 11.8 5.57 14.6 6.75 17.9 8.06 21.9 9.57
180 - - 6.9 3.82 8.6 4.71 10.7 5.78 13.3 7.07 16.4 8.53 20.1 10.20 24.6 12.10
200 - - 7.7 4.74 9.6 5.84 11.9 7.13 14.7 8.67 18.2 10.52 22.4 12.62 27.4 14.97
225 - - 8.6 5.95 10.8 7.38 13.4 9.04 16.6 11.01 20.5 13.32 25.2 15.97 30.8 18.92
250 - - 9.6 7.38 11.9 9.03 14.8 11.08 18.4 13.56 22.7 16.38 27.9 19.63 34.2 23.35
280 - - 10.7 9.20 13.4 11.40 16.6 13.92 20.6 16.99 25.4 20.53 31.3 24.67 38.3 29.28
315 7.7 7.58 12.1 11.72 15.0 14.33 18.7 17.63 23.3 21.53 28.6 25.99 35.2 31.21 43.1 37.07
355 8.7 9.64 13.6 14.81 16.9 18.19 21.1 22.44 26.1 27.30 32.2 32.99 39.7 39.64 48.5 47.00
400 9.8 12.22 15.3 18.78 19.1 23.19 23.7 28.36 29.4 34.62 36.3 41.89 44.7 50.29 54.70 59.70
450 11.0 15.41 17.2 23.75 21.6 29.45 26.7 35.93 33.1 43.85 40.9 53.04 50.3 63.67 61.5 75.52
500 12.3 19.18 19.1 29.30 23.9 36.19 29.7 44.39 36.8 54.10 45.4 65.45 55.8 78.46 - -
560 13.7 23.89 21.4 36.72 26.7 45.29 33.2 55.61 41.2 67.88 50.8 81.99 - - - -
630 15.4 30.22 24.1 46.53 30.0 57.21 37.4 70.43 46.3 85.80 57.2 103.88 - - - -
710 17.4 38.52 27.2 59.24 33.9 72.96 42.1 89.51 52.2 109.17 - - - - - -
800 19.6 48.84 30.6 75.03 38.1 92.48 47.4 113.50 58.8 138.48 - - - - - -
900 22.0 61.60 34.4 95.28 42.9 117.02 53.3 143.57 - - - - - - - -
1000 24.5 76.27 38.2 117.10 47.7 144.57 59.3 177.44 - - - - - - - -
1200 29.4 109.80 45.9 168.65 57.2 208.09 - - - - - - - - - -
1400 34.3 149.42 53.5 229.39 - - - - - - - - - - - -
1600 39.2 195.12 61.2 299.90 - - - - - - - - - - - -
หมายเหตุ:
1. OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : มม. ( Outside diameter : mm.)
2. PN = ชั้นแรงดัน ( Nominal pressure : bar )
3. T = ความหนาผนังท่อ : มม. ( Wall Thickness : mm.)
4. W = น้ำหนักท่อต่อเมตร : กก./ม. ( Weight per meter of pipe : kg/m.)
5. SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา ( Standard dimension ratio = D/T )
6. น้ำหนักท่อได้จากการคำนวณ ( Weight per meter of pipe base on calculated.)
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต ( We reserve amendments of measures for improvements and adjusts to the level of technique. )