ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ LDPE
Applicaion : สำหรับงานเกษตรกรรม
Brand : TAP
Standard : DIN 8072,8073
Color : สีดำคาดเขียว
Length : 200 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and weak solvents
Not Recommended For : Oxidising acids, halogens
ขนาด OD (mm.) PN 2.5 PN4 PN 6
SDR 21 SDR 13.6 SDR 9
T (mm.) W (Kg/m.) T (mm.) W (Kg/m.) T (mm.) W (Kg/m.)
12 - - 1.0 0.037 1.3 0.045
16 - - 1.2 0.058 1.7 0.079
20 1.0 0.061 1.5 0.088 2.1 0.123
25 1.2 0.093 1.9 0.138 2.7 0.189
32 1.5 0.148 2.4 0.225 3.4 0.308
40 2.0 0.243 3.0 0.345 4.3 0.479
50 2.4 0.366 3.7 0.536 5.4 0.744
63 3.0 0.567 4.7 0.846 6.8 1.173
75 3.6 0.809 5.6 1.196 8.0 1.665
90 4.3 1.157 6.7 1.717 9.6 2.384
110 5.3 1.733 8.1 2.569 11.8 3.551
125 6.0 2.212 9.3 3.298 13.4 4.586
140 6.7 2.768 10.4 4.132 - -
160 7.7 3.627 11.9 5.391 - -
หมายเหตุ:
1. OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : มม. ( Outside diameter : mm.)
2. PN = ชั้นแรงดัน ( Nominal pressure : bar )
3. T = ความหนาผนังท่อ : มม. ( Wall Thickness : mm.)
4. W = น้ำหนักท่อต่อเมตร : กก./ม. ( Weight per meter of pipe : kg/m.)
5. SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา ( Standard dimension ratio = D/T )
6. น้ำหนักท่อได้จากการคำนวณ ( Weight per meter of pipe base on calculated.)
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต ( We reserve amendments of measures for improvements and adjusts to the level of technique.)