ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ PP-R ตราช้าง
Applicaion : ใช้เป็นท่อประปา , ท่อน้ำร้อน
Brand : ตราช้าง
Standard : DIN 8077,8078
Color : สีเขียว
Length : ท่อนละ 4 เมตร
Working Temperature : -20 °C – 90 °C ( -5 °F – 195 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and weak solvents , organic solvents
Not Recommended For : Chlorine-containing solvents, Aliphatic series and Aromatic hydro-carbon, Oxidising acids , Halogens
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
Outside Diameter mm. (in.)
ความหนา
Wall Thickness (mm.)
น้ำหนัก
Weight (Kg./m.)
SDR 11 (PN10) SDR 6 (PN20) SDR 11 (PN10) SDR 6 (PN20)
16 (1/4") - 2.7 - 0.12
20 (1/2") 2.3 3.4 0.12 0.18
25 (3/4") 2.3 4.2 0.18 0.27
32 (1") 2.9 5.4 0.27 0.45
40 (1 1/4") 3.7 6.7 0.43 0.70
50 (1 1/2") 4.6 8.3 0.63 1.05
63 (2") 5.8 10.5 1.03 1.62
75 (2 1/2") 6.8 12.5 1.30 2.34
90 (3") 8.2 15.0 2.00 3.38
110 (4") 10.0 18.3 3.04 5.05
125 (5") 11.4 20.8 3.80 6.51
160 (6") 14.6 26.6 6.90 10.7
หมายเหตุ:
1. *SDR คือ Standard Dimension Ratio อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางท่อกับความหนาท่อ
2. PN คือ Pressure Nominal แรงดันการใช้งาน
3. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077 และ DIN 8078