ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ PP-R ยี่ห้อ TON-D
Applicaion : ใช้เป็นท่อประปา , ท่อน้ำร้อน
Brand : TON-D ( UHM GROUP )
Standard : DIN 8077,8078
Color : สีเขียว
Length : ท่อนละ 4 เมตร
Working Temperature : -20 °C – 90 °C ( -5 °F – 195 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and weak solvents , organic solvents
Not Recommended For : Chlorine-containing solvents, Aliphatic series and Aromatic hydro-carbon, Oxidising acids , Halogens
Nominal
Size
PN 10 (SDR11) PN 16 (SDR 7.4) PN 20 (SDR 6) PP-R FIBER COMPOSITE PIPE
PN 20 (SDR 7.4) PN 20 (SDR 6)
Unit Wall
Thickness
Inner
Diameter
Wall
Thickness
Inner
Diameter
Wall
Thickness
Inner
Diameter
Wall
Thickness
Inner
Diameter
Wall
Thickness
Inner
Diameter
mm. inch. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
20 1/2 2.0 16.2 2.8 14.4 3.4 13.2 2.8 14.4 3.4 13.2
25 3/4 2.3 20.4 3.5 18.0 4.2 16.6 3.5 18.0 4.2 16.6
32 1 2.9 26.2 4.4 23.3 5.4 21.2 4.4 23.2 5.4 21.2
50 1 1/2 4.6 40.8 6.9 36.2 8.3 33.4 6.9 36.2 8.3 33.4
63 2 5.8 51.4 8.6 45.6 10.5 42.0 8.6 45.8 10.5 42.0
75 2 1/2 6.8 61.4 10.3 54.4 12.5 50.0 10.3 54.4 12.5 50.0
90 3 8.2 73.6 12.3 65.4 15.0 60.0 12.3 65.4 15.0 60.0
110 4 10.0 90.0 15.1 79.8 18.3 73.4 15.1 79.8 18.3 73.4