ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ PP มาตรฐาน BS 4991
Applicaion : อุตสาหกรรมในระบบบำบัดน้ำเสีย , ห้อง ปฎิบัติการทางเคมี , โรงพยาบาล , โรงเรียน และอุตสาหกรรมทั่วไป
Brand : PBP ( UHM GROUP )
Standard : BS 4991
Color : สีดำ
Length : ท่อนละ 6 เมตร
Working Temperature : -20 °C – 90 °C ( -5 °F – 195 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and weak solvents , organic solvents
Not Recommended For : Chlorine-containing solvents, Aliphatic series and Aromatic hydro-carbon, Oxidising acids , Halogens
ขนาด
Normal Size
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ( mm. )
OUTSIDEDIAMETER ( mm. )
ความหนาของผนังท่อ
WALL THICKNESS ( mm. )
CLASS B ( 6 bar )
ความยาว
( เมตร / ท่อน )
inch mm. Min. Max. Min. Max. LENGTH ( m./rod )
1 1/2 40 48.1 48.5 2.8 3.1 6
2 50 60.1 60.6 3.5 3.9 6
2 1/2 65 75.0 75.6 4.4 4.9 6
3 80 88.6 89.3 5.2 5.7 6
4 100 113.9 114.7 6.6 7.3 6
6 150 167.8 168.9 9.8 10.8 6
8 200 218.3 219.9 12.7 14.0 6
10 250 271.8 274.6 15.8 17.4 6