ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ PVC สีฟ้า ปลายเรียบ
Applicaion : ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับแรงดัน, ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูล, ท่อประธานหรือท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค
Brand : ตราช้าง , ตราเสือ , Siampipe , ไทยเข้มแข็ง , ท่อน้ำไทย
Standard : มอก. 17-2532
Color : สีฟ้า
Length : 4 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and salts
Not Recommended For : Aromatic hydrocarbon, Ketones, Esters, Chlorinated hydrocarbon
หน่วย : มิลลิเมตร
ชื่อขนาด
มม. (นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา
PVC 5 PVC 8.5 PVC 13.5
18(1/2") 22 ± 0.15 - 2.0 ± 0.20 2.5 ± 0.20
20(3/4") 26 ± 0.15 - 2.0 ± 0.20 2.5 ± 0.20
25(1") 34 ± 0.15 - 2.0 ± 0.20 3.0 ± 0.25
35(1 1/4") 42 ± 0.15 1.5 ± 0.15 2.0 ± 0.20 3.1 ± 0.25
40(1 1/2") 48 ± 0.15 1.5 ± 0.15 2.3 ± 0.20 3.5 ± 0.25
55(2") 60 ± 0.15 1.8 ± 1.20 2.9 ± 0.25 4.3 ± 0.30
65(2 1/2") 76 ± 0.20 2.2 ± 0.20 3.5 ± 0.25 5.4 ± 0.35
80(3") 89 ± 0.20 2.5 ± 0.20 4.1 ± 0.30 6.4 ± 0.40
100(4") 114 ± 0.30 3.2 ± 0.25 5.2 ± 0.35 8.1 ± 0.50
125(5") 140 ± 0.30 3.9 ± 0.30 6.4 ± 0.40 9.9 ± 0.55
150(6") 165 ± 0.40 4.6 ± 0.30 7.5 ± 0.45 11.7 ± 0.65
200(8") 216 ± 0.50 5.4 ± 0.35 8.8 ± 0.50 13.7 ± 0.75
250(10") 267 ± 0.70 6.6 ± 0.40 10.9 ± 0.60 16.9 ± 0.90
300(12") 318 ± 0.80 7.8 ± 0.45 12.9 ± 0.70 20.1 ± 1.05
350(14") 370 ± 0.90 9.1 ± 0.55 15.0 ± 0.80 23.4 ± 1.20
400(16") 420 ± 1.10 10.3 ± 0.60 17.0 ± 0.90 26.5 ± 1.35
หมายเหตุ
1.ตัวเลขที่ระบุชั้นคุณภาพท่อ PVC 5, 8.5, 13.5 เป็นแรงดันใช้แรง (working pressure) หมายถึงแรงดันสูงสุดที่กำหนดให้ สำหรับใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานที่อุณหภูมิ
   27° c มีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm2)
2.ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร ความยาวท่อพิเศษที่แตกต่างจากความยาวมาตรฐานข้างต้นให้ติดต่อสอบถามบริษัทฯ โดยตรง