ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ PVC สีฟ้า ชนิดบา่นหัว
Applicaion : ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับแรงดัน, ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูล, ท่อประธานหรือท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค
Brand : ตราช้าง , ตราเสือ , Siampipe , ไทยเข้มแข็ง , ท่อน้ำไทย
Standard : มอก. 17-2532
Color : สีฟ้า
Length : 4 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and salts
Not Recommended For : Aromatic hydrocarbon, Ketones, Esters, Chlorinated hydrocarbon
หน่วย : มิลลิเมตร
ชื่อขนาด
มม. (นิ้ว)
d dr I Z
ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด
18(1/2") 22.40 ± 0.20 21.4 ± 0.3 30 35 3,945
20(3/4") 26.40 ± 0.20 25.3 ± 0.3 35 40 3,940
25(1") 34.60 ± 0.20 33.3 ± 0.3 41 46 3,935
35(1 1/4") 42.60 ± 0.20 41.2 ± 0.3 46 51 3,930
40(1 1/2') 48.70 ± 0.30 47.2 ± 0.4 55 60 3,920
55(2") 60.80 ± 0.30 59.0 ± 0.4 63 68 3,910
65(2 1/2") 76.60 ± 0.30 75.2 ± 0.4 63 68 3,910
80(3") 89.60 ± 0.30 88.2 ± 0.4 64 69 3,905
100(4") 114.70 ± 0.30 113.2 ± 0.4 84 89 3,885
125(5") 140.80 ± 0.40 139.0 ± 0.4 104 109 3,860
150(6") 166.00 ± 0.40 163.9 ± 0.4 132 137 3,830
200(8") 217.90 ± 0.80 213.8 ± 0.9 200 210 3,750
250(10") 269.30 ± 0.90 264.2 ±1.0 250 260 3,700
300(12") 320.70 ± 1.00 314.6 ± 1.1 300 310 3,645
350(14") 373.10 ± 1.00 366.0 ± 1.1 350 360 3,595
400(16") 423.60 ± 1.20 415.5 ± 1.3 400 410 3,540
หมายเหตุ
1.z เป็นความยาวท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ที่ทำจากท่อปลายธรรมดายาว 4 เมตร
2. ความหนาขึ้นอยู่กับขนาดและชั้นคุณภาพท่อที่นำมาขึ้นรูป