ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ PVC เซาะร่อง
Applicaion : ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับแรงดัน, ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูล, ท่อประธานหรือท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค
Brand : ตราช้าง , ท่อน้ำไทย
Standard : มอก. 17-2532
Color : สีฟ้า
Length : 4 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and salts
Not Recommended For : Aromatic hydrocarbon, Ketones, Esters, Chlorinated hydrocarbon
ชื่อขนาด
มม. (นิ้ว)
L1 L2 L3 L4 L5 ความกว้างช่อง องศา b จำนวนช่อง จำนวนชุด พื้นที่
ช่องเปิด(%)
55(2") 80 120 80 210 220 2.4 ± 0.2 45.0 23.6 8 7 5.7
65(2 1/2") 80 120 80 210 220 2.4 ± 0.2 36.0 23.9 10 7 5.6
80(3") 80 120 80 210 220 2.4 ± 0.2 30.0 23.3 12 7 5.8
100(4") 80 120 80 210 220 2.4 ± 0.2 22.5 22.4 16 7 6.0
125(5") 80 120 80 210 220 2.4 ± 0.2 20.0 24.4 18 7 5.5
150(6") 80 120 80 210 220 2.4 ± 0.2 18.0 25.9 20 7 5.2
200(8") 80 120 80 330 220 2.4 ± 0.2 18.0 33.9 20 7 4.0
หมายเหตุ
1. เกณฑ์การคลาดเคลื่อน (tolerance) ของ L1, L2, L3, L4, L5 = 10 มม.
2. กรณีต้องการความกว้างช่องที่แตกต่างจากมาตรฐานข้างต้นให้ติดต่อสอบถามบริษัทโดยตรง
3. ความหนาขึ้นอยู่กับขนาดและชั้นคุณภาพท่อที่นำมาขึ้นรูป