ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ PVDF มาตรฐาน JIS
Applicaion : ใช้เป็นท่อในงานอุตสาหกรรม Semiconductor, Pharmaceutical, Biotechnology
Brand : ASAHI
Color : ขาว
Length : 4 เมตร
Working Temperature : -40 °C – 120 °C ( -40 °F – 248 °F )
Chemical Resistance : Acids, Mixtures of acids , bromine, pure media, Oxidants solvents , Halogens
Not Recommended For : Strong basic amines ,Caustic soda solution ph 11
unit : mm.
Nominal Size Outside diameter Thickness Approximate
Inner
Diameter
Reference
Weight
(g)
Length
(m)
Basic
Dimension
Tolerance Min Dimension Tolerance
13 (3/8") 18 ± 0.15 1.5 ± 0.3 15 596 4
16 (1/2") 22 ± 0.15 1.9 ± 0.4 18 923 4
20 (3/4") 26 ± 0.15 1.9 ± 0.4 22 1109 4
25 (1") 32 ± 0.15 2.4 ± 0.5 27 1691 4
30 (1 1/4") 38 ± 0.15 2.4 ± 0.5 33 2071 4
40 (1 1/2") 48 ± 0.15 3.0 ± 0.6 41 3261 4
50 (2") 60 ± 0.20 3.0 ± 0.6 54 4136 4
65 (2 1/2") 76 ± 0.20 3.8 ± 0.8 68 6666 4
75 (3") 89 ± 0.30 4.5 ± 0.9 80 9197 4
100 (4") 114 ± 0.35 5.7 ±1.1 102 14887 4
125 (5") 140 ± 0.50 7.0 ±1.1 126 22104 4
150 (6") 165 ± 0.65 8.3 ±1.1 148 30548 4