ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ GSP & BSP มาตรฐาน มอก.276 , 277-2532
brand : SAMCHAI , THAI UNION , SAHATHAI , MITR STEEL
Standard : มอก. 276-2532 , 277-2532
Length : 6 เมตร
STANDARD BS 1387 : 1985 CLASS MEDIUM BLACK & GALVANIZED STEEL PIPE
Nominal
size
DN
Outside Diameter Wall
Thickness
mm.
Calculated Weight Threads
Per
25.4 mm.
Number
of piece
per Bundle
Max.
mm.
Min.
mm.
kg/m.
TYPE 2
15 (1/2) 21.8 21.0 2.6 1.21 14 169
20 (3/4) 27.3 26.5 2.6 1.56 14 127
25 (1) 34.2 33.3 3.2 2.41 11 91
32 (1 1/4) 42.9 42.0 3.2 3.10 11 61
40 (1 1/2) 48.8 47.9 3.2 3.56 11 44
50 (2) 60.8 59.7 3.6 5.03 11 37
65 (2 1/2) 76.6 75.3 3.6 6.42 11 24
80 (3) 89.5 88.0 4.0 8.36 11 19
100 (4) 115.0 113.1 4.5 12.20 11 14
125 (5) 140.8 138.5 5.0 16.60 11 7
150 (6) 166.5 163.9 5.0 19.80 11 7
TYPE 4
65 (2 1/2) 73.7 72.3 5.2 8.60 8 24
80 (3) 89.8 88.0 5.5 11.30 8 19
100 (4) 115.4 113.2 6.0 16.10 8 14
125 (5) 142.7 139.9 6.6 21.80 8 7
150 (6) 170.0 166.6 7.1 28.30 8 7
200ก (8) 221.3 216.9 7.0 36.80 8 5
200ข (8) 221.3 216.9 8.2 42.50 8 5
CHEMICAL COMPOSITION MECHANICAL PROPERTIES HYDROSTATIC
TEST
(BAR)
C
MAX%
Mn
MAX%
P
MAX%
S
MAX%
Tensile strength Yield strength Elongation
min%
- - - - 320 N/mm2 - 20 5
TOLERANCE TYPE 2 TYPE 4
  WALL THICKNESS -12.5% + NOT LIMIT
  WEIGHT + 10% , - 8% per Meter ± 5% per Meter
  LENGTH + 50 mm. , - 0 mm.