ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ UPVC มาตรฐาน JIS
Applicaion : เป็นท่อสำหรับใช้งานอุตสาหกรรม, ในระบบน้ำดี น้ำเสียและเคมีภัณฑ์ และงานรับแรงดันสูง
Brand : ASAHI , SEKISUI , HISHI PIPE
Standard : JIS K-6741
Color : สีเทาเข้ม (Dark Grey)
Length : 4 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and salts
Not Recommended For : Aromatic hydrocarbon, Ketones, Esters, Chlorinated hydrocarbon
Nom.
Size
mm)
Identifi-cation Outer diameter Thickness Approximate
Inner
Diameter
Length Calculate
Weight
(kg/m)
Basic
Dimension
(mm)
Max. Min.
Tolerance
Average
Tolerance
Min Dimension Tolerance
13 VP 13 18 ±0.2 ±0.2 2.2 ±0.6 13 4000 0.174
16 VP 16 22 ±0.2 ±0.2 2.7 ±0.6 16 4000 0.257
20 VP 20 26 ±0.2 ±0.2 2.7 ±0.6 20 4000 0.310
25 VP 25 32 ±0.2 ±0.2 3.1 ±0.8 25 4000 0.448
30 VP 30 38 ±0.3 ±0.2 3.1 ±0.8 31 4000 0.542
40 VP 40 48 ±0.3 ±0.2 3.6 ±0.8 40 4000 0.791
50 VP 50 60 ±0.4 ±0.2 4.1 ±0.8 51 4000 1.122
65 VP 65 76 ±0.5 ±0.3 4.1 ±0.8 67 4000 1.445
75 VP 75 89 ±0.5 ±0.3 5.5 ±0.8 77 4000 2.202
100 VP 100 114 ±0.6 ±0.4 6.6 ±1.0 100 4000 3.409
125 VP 125 140 ±0.8 ±0.5 7.0 ±1.0 125 4000 4.464
150 VP 150 165 ±1.0 ±0.5 8.9 ±1.4 146 4000 6.701
200 VP 200 216 ±1.3 ±0.7 10.3 ±1.4 194 4000 10.129
250 VP 250 267 ±1.6 ±0.9 12.7 ±1.8 240 4000 15.481
300 VP 300 318 ±1.9 ±1.0 15.1 ±2.2 286 4000 21.962
350 VM 350 370 ±1.2 14.3 ±2.0 339 4000 24.378
400 VM 400 420 ±1.3 16.2 ±2.2 385 4000 31.294
Notes:
1. The maximum outerdiameter (minimum outer diameter) is the largest (smallest) of outer diameter measurement at a location
2. The average outer diameter is the average for outer diameter measurement made in a direction other than two parallel directions or a circumference
     measurement divided by 3.142
3. The mass per unit length (m) in the table, which was calculated using a specific gravity of 1.43, is only for information, not part of the standards
4. The length tolence is ±10mm.