ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ UPVC CLEAR PIPE มาตรฐาน JIS
Applicaion : ใช้เป็นท่อในงานอุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และ เซมิคอนดัคเตอร์ , อุตสาหกรรมอาหาร,ยาและเวชภัณฑ์, อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมในระบบบำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมทั่วไป
Brand : ASAHI
Standard : JIS K 6741
Color : ใส (Transparent)
Length : 4 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and salts
Not Recommended For : Aromatic hydrocarbon, Ketones, Esters, Chlorinated hydrocarbon
Nominal Size O.D. (mm) I.D. (mm) Thickness (mm) Length (mm)
mm in
13 3/8" 18 13 2.5 4
16 1/2" 22 16 3.0 4
20 3/4" 26 20 3.0 4
25 1" 34 28 3.0 4
40 1 1/2" 48 41 3.5 4
50 2" 60 52 4.0 4
65 2 1/2" 76 68 4.0 4
75 3" 89 79 5.0 4
100 4" 114 104 5.0 4