ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

ระบบท่อ
อุปกรณ์และข้อต่อ
วาวล์และมาตรวัดน้ำ
อื่นๆ
Type : ท่อ UPVC CLEAR PIPE มาตรฐาน Sch.40
Applicaion : ใช้เป็นท่อในงานอุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และ เซมิคอนดัคเตอร์ , อุตสาหกรรมอาหาร,ยาและเวชภัณฑ์, อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมในระบบบำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมทั่วไป
Brand : HYDROSEAL , HERSHEY , SANKING
Standard : ASTM D-1785
Color : ใส (Transparent)
Length : 3 เมตร
Working Temperature : 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F )
Chemical Resistance : Acids, alkalis and salts
Not Recommended For : Aromatic hydrocarbon, Ketones, Esters, Chlorinated hydrocarbon
Nominal Size Outside Diameter Wall Thickness, Working Pressure (PSI @ 73°F) &
Weight (lb/ft)
UPVC SCHDULE 40
in mm in mm in mm PSI lb / ft
1/2 12.70 0.840 21.336 0.109 2.769 600 0.162
3/4 19.05 1.050 26.670 0.113 2.870 480 0.219
1 25.40 1.315 33.401 0.133 3.378 450 0.320
1 1/4 31.75 1.660 42.164 0.140 3.556 370 0.431
1 1/2 38.10 1.900 48.260 0.145 3.683 330 0.519
2 50.80 2.375 60.325 0.154 3.912 280 0.693
2 1/2 63.50 2.875 73.025 0.203 5.156 300 1.133
3 76.20 3.500 88.900 0.216 5.486 260 1.455
4 101.60 4.500 114.300 0.237 6.020 220 2.050