ระบบท่อประปา

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ PB
ท่อ PP-R

ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC
ท่อ CPVC
ท่อ PP
ท่อ PVDF

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC
ท่อ HDPE
ท่อ K-BLE TAP
ท่อ EFLEX

ระบบท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC
ท่อ LDPE
ท่อ NEONDRAIN
ท่อ TAP KORR

• ท่อ PVC สีฟ้าปลายเรียบ • ท่อ PVC สีฟ้าชนิดบานหัว • ท่อ PVC เซาะร่อง • ท่อ PVC ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
• ท่อ PVC สีเหลือง • ท่อ PVC สีขาวมาตรฐาน JIS • ท่อ PVC สีขาวมาตรฐาน BS • ท่อ PVC สีเทา
• ท่อ UPVC มาตรฐาน Sch.80 • ท่อ UPVC มาตรฐาน JIS • ท่อ UPVC มาตรฐาน DIN • ท่อ UPVC CLEAR PIPE มาตรฐาน Sch.40
• ท่อ UPVC CLEAR PIPE มาตรฐาน JIS • ท่อ UPVC CLEAR PIPE มาตรฐาน DIN • ท่อ CPVC มาตรฐาน Sch.80 • ท่อ CPVC มาตรฐาน JIS
• ท่อ CPVC มาตรฐาน DIN • ท่อ LDPE • ท่อ HDPE PE 80 มอก. 982-2548 • ท่อ HDPE PE 100 มอก. 982-2548
• ท่อ HDPE PE 100 ตราช้าง • ท่อ HDPE Q1 • ท่อ HDPE ชนิดท่อร้อยสายไฟฟ้า • ท่อ HDPE TAP KORR
• ท่อ HDPE K-BLE TAP • ท่อ NEODRAIN • ท่อ EFLEX • ท่อ PB สำหรับน้ำอุณหภูมิปกติ
• ท่อ PB สำหรับน้ำร้อน • ท่อ PP มาตรฐาน DIN 8077 / 8078 • ท่อ PP มาตรฐาน BS 4991 • ท่อ PP-R ตราช้าง
• ท่อ PP-R ยี่ห้อ THAI PP-R • ท่อ PP-R ยี่ห้อ TON-D • ท่อ PP-BROWN • ท่อ PVDF มาตรฐาน JIS
• ท่อ PVDF มาตรฐาน DIN • ท่อ GSP & BSP มาตรฐาน BS 1387-1985 • ท่อ GSP & BSP มอก.276/277-2532 • ท่อ GSP & BSP มาตรฐาน ASTM A-53
• ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ • ท่อ ERW CARBON STEEL PIPE • ท่อ SYLER • ท่อ FIREX แบบ NORMAL
• ท่อ FIREX แบบ PRIMER • ท่อเหล็กหล่อแบบปลอกรัด • ท่อเหล็กหล่อแบบปากระฆัง • ท่อเหล็กหล่อแบบหน้าแปลน